INSCYD trening cone niso določene na podlagi fiksnih odstotkov anaerobnega praga, FTP vrednosti ali drugih statičnih meritev. Vsaka cona je določena na podlagi izmerjene vrednosti v testu. Vsaka cona in spodnjo in zgornjo mejo in ciljno intenzivnost na katero se je potrebno osredotočiti pri treningu v posamezni coni.

Navedena je tudi poraba energije (kcal/h), kot tudi razmerje med ogljikovimi hidrati in maščobo (% in g/h). Na podlagi teh vrednosti je lažje določiti kakšno bi bilo idealno prehranjevanje med napori in po končanem treningu.

Vadbene cone temeljijo na:

  • regeneracijska in bazna cona temeljita vrednostih izgorevanju maščob in ogljikovih hidratov
  • FatMax cona temelji na stopnji oksidacije maščob
  • območje anaerobnega praga temelji na točki ravnovesja proizvodnje in porabe laktata
  • aerobni maksimum – na osnovi VO2max vrednosti
  • anaerobna cona – temelji na energiji, pridobljeni iz anaerobne presnove.

Cona 1 – regeneracija. Regeneracijske vožnje in regeneracija med intervali

Cona 2 – bazna vzdržljivost. Območje treninga bazne vzdržljivosti

Cona 3 – tempo. Srednje intenzivna cona med bazno vzdržljivostjo in anaerobnim pragom

Cona 4 – FatMax. Intenzivnost, pri kateri je poraba maščobe kot goriva najvišja

Cona 5 – anaerobni prag. Intenzivnost anaerobnega praga (hitrost proizvodnje laktata je enaka stopnji porabi laktata)

Cona 6 – aerobni maksimum. Intenzivnost pri kateri dosežemo maksimalen sprejem kisika

Cona 7 – visoko anaerobno. Intenzivnost pri kateri 25% potrebne energije pokriva anaerobni metabolizem

Cona 8 – laktatno spuščanje: spodnja vrednost predstavlja intenzivnost pri kateri se uporablja z največjo hitrostjo (pomanjkanje piruvata je najvišje). Zgornja vrednost predstavlja intenzivnost pri kateri je kopičenja laktata na isti ravni kot pomanjkanjem piruvata.