SIVA krivulja kaže na pomanjkanje piruvata in ustreza vrzeli med bruto proizvodnjo in bruto porabo laktata pri intenzivnostih pod anaerobnim pragom, ali povedano drugače, količina laktata, ki bi jo bilo mogoče porabiti dodatno k bruto proizvodnji. Laktat se pretvori v piruvat, preden vstopi v aerobni metabolizem, zato lahko razliko med proizvedenim laktatom in potrebnim gorivom poimenujemo “pomanjkanje piruvata”, torej pokaže sposobnost porabe nakopičenega laktata glede na intenzivnost (hitrost ali moč). Pri anaerobnem pragu se spusti krivulja na 0, kar pomeni, da je aerobni metabolizem nasičen z laktatom in dodatnega laktata ni mogoče porabiti.

Predstavljajte si, da se je med intenzivnostjo koncentracija laktata močno dvignila in ga želimo porabiti v času regeneracije z manjšo intenzivnostjo. Zgornji limit, koliko laktata lahko porabimo, je določen z največjo aerobno porabo laktata, vendar istočasno še vedno nastaja laktat (bruto proizvodnja). Razlika med bruto proizvodnjo in porabo laktata je možnost uporabe dodatnega laktata kot goriva (dodatnega laktata, ki se je nabral med visoko intenzivnostjo).

Primer:
– vrh sive krivulje je pri 1 mmol/l/min
– med naporom se je koncentracija laktata dvignila na 8 mmol/l

Pri idealni intenzivnosti bi potrebovali 8min ( 8/1 ), da bi porabili ves laktat, ki se nam je nakopičil. V kolikor zaradi trenutne situacije ne moremo znižati intenzivnost na optimalno (1mmol/l/min), ampak nadaljuje z višjo intenzivnostjo od idealne (primer 0,5mmol/l/min), se nam čas ”regeneracije” podaljša na 16min (8/0,5).

VIJOLIČNA krivulja prikazuje hitrost kopičenja laktata, ki se začne pri intenzivnosti višji od anaerobnega praga. Čim višja je krivulja, hitrejše je nabiranje laktata pri dani intenzivnosti.

Čeprav laktat ni neposredno odgovoren za utrujenost mišic ali padec moči, velja za zanesljiv pokazatelj teh občutkov. Zato sta hitrost in čas kopičenja laktata močno povezana s časom do utrujenosti. To pomeni da nižja kot bo stopnja kopičenja laktata (= vijolična krivulja je manj strma), dlje časa bo športnih zdržal intenzivnost nad pragom.

Že majhne spremembe v SIVI ali VIJOLIČNI krivulji lahko bistveno vplivajo na uspešnost v različnih športih.

Primer:

– športnik lahko doseže največ 10 mmol / l laktata nad izhodiščno vrednostjo,
– njegov prag (presečiščna točka) je pri 375W,
– pri intenzivnosti 400W je akumulacija laktata 1 mmol/l/min.

To pomeni, da bi lahko vozil 10/1 = 10 min pri 400W in s tem dosegel mejo 10 mmol/l laktata.

Če njegova akumulacija pri 400W pade iz 1 mmol/l/min na 0,9 mmol/l/min doseže svoj limit 10 mmol/l/min po 10 / 0,9 = 11 minutah in 6 sekundah, kar je več kot eno minuto dlje. To pa je lahko odločilno na tekmovanju.